fbpx

Cystadleuaeth Awn am Sero IKEA X

Applications closed.

Galwad i rieni, disgyblion ac athrawon!  

Oes gennych chi syniad da i wneud eich ysgol yn fwy cynaliadwy? to make your school more sustainable?   

Together with IKEA, we’re searching for the very best initiatives designed by pupils to make their school more sustainable.

The prize? Through their products, solutions and funds (for the value of £2,000 for each project) IKEA will work with 4 winning schools to bring their visions to life.

 Applications closed.

Holwch eich disgyblion am eu syniadau i wneud eu hysgol yn fwy cynaliadwy.

Pobl ifanc yw dyfodol ein planed – ac y mae dosbarthiadau ledled y DU yn llawn syniadau unigryw a chreadigol. 

Cystadleuaeth IKEA X Awn am Sero yw’r cyfle perffaith i helpu i ddod â syniadau am weithredu ar newid hinsawdd i ganol cymuned eich ysgol. O greu canolfannau-eco i greu eich siop cyfnewid gwisg ysgol eich hun, does dim terfyn ar syniadau.

Byddwn yn dewis pedwar enillydd lwcus a fydd yn gweld gwireddu eu syniadau gan IKEA trwy eu cynyhyrchion, atebion ac arbenigedd mewn byw iach a chynaliadwy – ac fe gânt £2,000.

 

Cyn i chi drio’r gystadleuaeth cofiwch ymuno ag ymgyrch Awn am Sero  os nad ydych wedi ymuno eisoes.

Cewch ymuno ag Awn am Sero am ddim ac y mae’n uno eich ysgol gydag athrawon, disgyblion a rhieni eraill sydd wedi ymrwymo i gydweithio i wneud ysgolion yn sero carbon erbyn 2030, a galw ar yr un pryd am gefnogaeth y llywodraeth, sydd ei fawr angen i wneud i hyn ddigwydd. 

Tell us about project you’re planning and why you’d like to do it.  

Gallai hyn fod yn fan ailgylchu anhygoel, siop cyfnewid gwisg ysgol, canolfan gylchol neu unrhyw ychwanegiad fydd yn helpu eich ysgol i fod yn fwy cynaliadwy.

 

  • Unrhyw ysgol, coleg neu feithrinfa ledled y DU  
  • Rhaid i brosiectau gynnwys myfyrwyr 18 oed ac iau.
  • Os na wnaethoch hynny eisoes, ymunwch ag ymgyrch Awn am Sero 
  • Applications closed.

Application closed.

 Angen ysbrydoliaeth? Darllenwch am enillwyr llynedd

LGZ Hero image_2023 - Edited
Play Video

CYSYLLTWCH A NI

Ebost: letsgozero@ashden.org
Twitter: @LetsGo_Zero

cyCymraeg