fbpx

Dathlwch addewid Awn am Sero eich ysgol a gweithredu nawr.

Mae cael ein hysgolion i gyrraedd sero carbon erbyn 2030 yn her enfawr.

Ond trwy weithio gyda’n gilydd,, rhannu ein syniadau gorau ac ysbrydoli eraill,gallwn ddangos y gefnogaeth lethol i ysgolion sero carbon ledled y DU a helpu i sbarduno gweithredu cymunedol ehangach er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Rydym wedi rhoi deunydd ymarferol at ei gilydd i’ch helpu i rannu addewid Awn am Sero eich ysgol, dathlu eich cynnydd a grymuso eich myfyrwyr, ac annog ysgolion eraill i ymuno â chi.

Lledaenwch y neges, dathlu addewid eich ysgol ac ysbrydoli eraill i ymuno â chi.

Ymunwch â miloedd o athrawon, perchenogion busnes, enwogion a gwleidyddion, sydd oll yn cefnogi’r ymgyrch.

Gweithredwch i leihau effaith carbon eich ysgol yn awr, a dechrau gweld a mesur y manteision.​

cyCymraeg