fbpx

Dewch i weld pa ysgolion a ymunodd

O Inverness i Plymouth, o Lerpwl i Brighton, mae ysgolion ledled y DU yn ymuno ag Awn am Sero.

Edrychwch ar ein map i weld lle mae athrawon, myfyrwyr a chymunedau ysgolion yn gweithredu er mwyn dod yn garbon sero erbyn 2030.

Ysgolion Awn am Sero

DEWCH I WYBOD SUT Y MAE YSGOLION YN GWEITHREDU AR YR HINSAWDD:

Down High School, Northern Ireland

Ysgol Bro Dinefwr, Wales

51828296101_63e43f6601_o

Corpus Christi Primary School, Scotland

Mae Ysgol Uwchradd Down wedi cymryd camau mewn Gwastraff, Bwyd, Dŵr a’r Cwricwlwm. 

Mae Ysgol Bro Dinefwr wedi cymryd camau mewn Trafnidiaeth, Bwyd, y Cwricwlwm a Chaffael. 

Mae Corpus Christi wedi cymryd camau mewn Trafnidiaeth, Gwastraff, Bwyd a’r Cwricwlwm.

Need More Inspiration?

Find out how schools around the UK are taking action on climate change

Barod i helpu’ch ysgol i ymuno ag Awn am Sero?

Dewch yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o ysgolion a mudiadau cynaliadwyedd, sy’n gweithio ynghyd gyda chynghorau lleol a llywodraethau i helpu ysgolion ddod yn garbon sero.

cyCymraeg