Find out which schools have signed up

O Inverness i Plymouth, o Lerpwl i Brighton, mae ysgolion ledled y DU yn ymuno ag Awn am Sero.

Edrychwch ar ein map i weld lle mae athrawon, myfyrwyr a chymunedau ysgolion yn gweithredu er mwyn dod yn garbon sero erbyn 2030.

Ysgolion Awn am Sero

find out how schools are taking climate action:

Down School, County Down

Ysgol Bro Dinefwr, Carmarthenshire

St Francis Xavier School, Yorkshire

Barod i helpu eich ysgol ymuno ag Awn am Sero?

Dewch yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o ysgolion a mudiadau cynaliadwyedd, sy’n gweithio ynghyd gyda chynghorau lleol a llywodraethau i helpu ysgolion ddod yn garbon sero.

www.ashden.org

cyCymraeg