fbpx

Gweithredwch i helpu ysgol i wneud
the Let’s Go Zero pledge

I gael eich ysgol i ymuno ag ymgyrch Awn am Sero, rhaid i chi gael yr awdurdod i wneud hynny fel pennaeth, llywodraethwr neu uwch-aelod arall o’r tîm, neu fel aelod o’r staff a gymeradwywyd ganddynt.

Ond os nad oes gennych yr awdurdod, gallwch ddal i helpu eich ysgol i ymuno – trwy gysylltu ag arweinyddiaeth eich ysgol am yr ymgyrch, ac annog eraill i wneud yr un peth. Mae gennym adnoddau fel trydariadau a thempledi ebost sy’n hwyluso hyn.

Ymunwch â’r miloedd o fyfyrwyr, athrawon a rhieni sydd oll yn cymryd camau i helpu eu hysgolion i ddod yn lanach a gwyrddach gydag Awn am Sero.

CYSYLLTWCH A NI

Ebost: letsgozero@ashden.org
Twitter: @LetsGo_Zero

cyCymraeg