fbpx

YMUNWCH Â’R YMGYRCH

Awn am uchelgais. Awn am gydweithio. Awn am sero.

Trwy ymuno â’r ymgyrch hon, bydd eich ysgol yn cadarnhau ei bod eisiau bod yn garbon sero erbyn 2030, ei bod yn gweithredu yn awr i leihau ei heffaith carbon ei hun, a’i bod yn mynnu bod llywodraeth y DU yn helpu pob ysgol i gyrraedd y nod hwn erbyn diwedd y ddegawd.

Os nad oes gennych yr awdurdod i beri i’ch ysgol ymuno, gallwch ddal i fod yn rhan a gweithredu yma.

CYSYLLTWCH A NI

Ebost: letsgozero@ashden.org
Twitter: @LetsGo_Zero

cyCymraeg