fbpx

Cefnogwch Ysgolion Sero Carbon

Mae athrawon a myfyrwyr eisiau mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Allwch chi eu helpu i gyrraedd eu nod sero carbon?

Rydym yn chwilio am gyllid a phartneriaid strategol i gefnogi’r ymgyrch Awn Am Sero. Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i ddwyn mwy o’n hysgolion i mewn i’n rhwydwaith ac yn rhoi cyngor ymarferol iddynt am gynaliadwyedd, ac i barhau â’n gwaith gyda’r llywodraeth i sicrhau bod y polisïau a’r cyllid mae ar ysgolion eu hangen i gyflawni eu huchelgais ar gael.

Trwy fuddsoddi yn y mudiad ysgolion gwyrdd, byddwch yn gostwng allyriadau carbon, yn ysbrydoli pobl ifanc ac yn cefnogi symudiad radical tuag at gynaliadwyedd mewn cymunedau ledled y DU.

Please contact Lucy Blackburn (lucy.blackburn@ashden.org) for more information.

Ein llwyddiannau hyd yma

Our partnership with Green Future Investments Limited (GFIL)

Green Future Investments Limited (GFIL) is Let’s Go Zero’s core partner. 

GFIL, a private company founded in 2021, provides funding to enable and accelerate climate positive innovation targeting net negative and net zero solutions. GFIL seeks opportunities to partner with organisations who share their values and ambitions for a cleaner, greener future.  

GFIL began pilot work with Let’s Go Zero in late 2022, exploring how to achieve impact on a national scale. This led to an ambitious programme of work to accelerate the decarbonisation of the UK’s schools, which launched in summer 2023. 

Our partnership with IKEA

IKEA has been working with Ashden since August 2021, as the campaign’s corporate partner, to drive Let’s Go Zero forward; and we are delighted tohave the opportunity to continue that partnership as the campaign grows and develops. 

This year we hope to continue to grow the movement for change, standing alongside children and young people, enabling schools to play a vital role in educating future generations to make sustainable, healthy choices in their lifestyles.   

Marsha Smith, Deputy Country Retail Manager at IKEA said:“Yn IKEA, rydym wedi gosod nodau uchelgeisiol i’n tywys ar ein siwrne i ddod yn bositif am yr hinsawdd erbyn 2030, a chydweithredu radical yw’r ffordd ymlaen i gyflwyno camau ystyrlon, systemig. Yn Ashden, daethom o hyd i bartner all ein helpu i gyflymu ein gweledigaeth o greu bywyd gwell,healthier,a mwy cynaliadwy gartref i lawer o bobl – a phan ddywedwn gartref, rydym yn golygu hyn yn ei ystyr ehangaf, sy’n cwmpasu cymdogaethau a chymunedau.” 

Our partnership with OVO Foundation

OVO Foundation has joined the Let’s Go Zero campaign to improve access to nature and biodiversity for children and young people across the UK, while supporting schools on their zero-carbon journey.  

In 2022, OVO Foundation launched its Climate Changers programme. Ashden – leader of the Let’s Go Zero campaign – was one of three charities to become new partners of OVO Foundation. Through this partnership 75 schools will be awarded the OVO Foundation Nature Prize, a cash prize to kick start their own nature projects. By inspiring climate action in these schools, the project will bring over 37,000 children closer to nature.  

Hannah Howard, Head of OVO Foundation, said: “We were delighted to see so many youth organisations come forward with truly innovative ideas to help make this world a better one. We know there is a huge need for more funding in this space and we’re incredibly proud of the impact we’ve already made through our Climate Changers programme. We are thrilled to welcome our new partners Ashden Climate Solutions, Apps for Good, and Students Organising for Sustainability UK to build on this. Together, we can inspire and enable the next generation to become the green guardians of tomorrow.”   

cyCymraeg